Czcionki:
Kontrast:

Jest porozumienie w sprawie RDRP

Dodano: 02.03.2012

28 lutego br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu z inicjatywy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przedstawiciele samorządów będących na odcinku Rudnik – Rydułtowy regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna podpisali, w obecności Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich porozumienie, na mocy którego rolę lidera projektu przejmie miasto Racibórz. Lider projektu w porozumieniu z samorządem województwa opracuje dokumentacje projektową tego odcinka.

Marszałek Adam Matusiewicz poinformował zebranych o planach samorządu Województwa Śląskiego w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Wśród projektów kluczowych mają znaleźć się m.in.: stworzenie nowoczesnego centrum nauki oraz najważniejsze  inwestycje drogowe, tj. DTŚ w kierunku wschodnim, Regionalna Droga Racibórz Pszczyna, Droga Główna Południowa oraz obwodnica Buczkowic i Rybarzowic. Marszałek zapewniał także o staraniach Zarządu Województwa finansowania kompletnej dokumentacji projektowej dla RDRP, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem nowego okresu programowania wszystkie kluczowe projekty drogowe były gotowe do realizacji.