Czcionki:
Kontrast:

Kolejna zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 29.03.2019
Urząd_Marszałkowski_Województwa_Śląskiego_02

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje:

Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla projektu „Łączymy z energią”.

Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia środków w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego z siedzibą w Rybniku oraz Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu biuro Związku lub JST biorące udział w projekcie, niezwłocznie skontaktują się z osobami ubiegającymi się o grant w ramach projektu.

Przeczytaj więcej na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.