Czcionki:
Kontrast:

Konkurs dla innowacyjnych miast

Dodano: 12.07.2010

W ramach Inicjatywy Regiony dla Zmian Gospodarczych Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu City Stars Awards. Celem konkursu jest identyfikacja i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, które zostały zastosowane w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich i mogą być inspirujące dla innych miast czy regionów.Miasta mogą ubiegać się o nagrodę w ramach dwóch kategorii:1. Promocja zrównoważonej energii w miastach.2. Zintegrowane i czyste miejskie projekty transportowe.Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów:1. Innowacyjny charakter projektu.2. Wpływ lub przewidywany wpływ projektu w zakresie założonych celów.3. Oczekiwana trwałość projektu.4. Wyniki projektu dot. poprawy lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej współpracy.Wnioski powinny być przesyłane w imieniu partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą (krajową lub regionalną) na adres e-mail: REGIO-STARS@ec.europa.eu. Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2010 r.Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej