Czcionki:
Kontrast:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne

Dodano: 04.09.2013
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne

3 września 2013 o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały o przystąpieniu do projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zabezpieczeniu środków potrzebnych na realizację tego projektu.

Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych z wszystkich JST biorących udział w projekcie poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, udostępnienie bezpłatnego łącza internetowego oraz szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Ponadto projekt zakłada stworzenie 36 tzw. punktów koordynacyjnych, czyli miejsc, w których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego i Internetu.