Czcionki:
Kontrast:

Nawiązanie współpracy między Miastem Mohelnice oraz Radlinem i Gaszowicami

Dodano: 01.10.2009

W dniu 23 września br. W Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku odbyło się spotkanie dotyczące zawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy Miastem Mohelnice, reprezentowanym przez Burmistrza Zdenka Jirasko i Miroslavę Groharową, a przedstawicielami Miasta Radlin, które było reprezentowane przez Sekretarza Miasta Piotra Absalona i Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisława Szulika, a także przedstawicielami Gminy Gaszowice w osobach Sekretarza Gminy Sabinyę Mańczyk i Kariny Stępień Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy oraz Gminnego Centrum Informacji. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele czeskiej organizacji CpKP Ivo Skrabal i Michal Reiner, oraz przedstawiciele Biura Związku Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny i Bazyli Kowalski.Celem spotkania było nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy Miastem Mohelnice oraz wyłonionymi w drodze zapytań przez Związek Subregionu Zachodniego gminami. Mohelnice (niem. M