Czcionki:
Kontrast:

Nawiązanie współpracy w ramach „Porozumień Odrzańskich”

Dodano: 18.04.2023

17 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Rybnika pomiędzy Odrzańską Izbą Gospodarczą w Oławie reprezentowaną przez Macieja Ziółkowskiego – Prezesa Zarządu Izby, a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku reprezentowanym przez Piotra Kuczerę – Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Adama Wawocznego– Dyrektora Związku i Prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa o nazwie „Porozumienia Odrzańskie”.

Nawiązanie współpracy ma na celu zwiększenie znaczenia gospodarczego śródlądowych dróg wodnych w Polsce i poza jej granicami, zwłaszcza Odrzańskiej Drogi Wodnej, ogólnej ochrony zasobów wody oraz propagowania praktyk efektywnego gospodarowania polskimi zasobami strategicznymi, w tym w szczególności wodą, realizując jednocześnie wyzwania europejskiej polityki klimatycznej, dostrzegając przy tym szanse oraz zagrożenia związane z reorganizacją europejskich szlaków transportowych i koniecznością dalszej dywersyfikacji dostaw surowców dla gospodarki w oparciu o możliwości jakie dają śródlądowe drogi wodne.

Razem z partnerem Związek będzie dążył m.in. do rozszerzenia funkcji zbiornika Racibórz o systemowe retencjonowanie wody, tworzenia hubów przeładunkowych oraz ochrony zasób rzeki Odry, zarówno pod kątem gospodarczym i turystycznym w ramach marki Kraina Górnej Odry.