Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP 1/2007

Dodano: 28.02.2007

Sygn. sprawy ZP 1/2007W imieniu Zamawiającego informuję o wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 05.02.2007 r. na zadanie pn.Opracowanie i druk map oraz przewodnika po ścieżkach rowerowych Subregionu Zachodniego w związku z projektem „Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja” ZP 1/2007.Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm./ ze względu na nie złożenie co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.Przewodniczący Związku Marian Janecki