Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie Starosty Rybnickiego o konkursie “MÓJ PIĘKNY OGRÓD W OBIEKTYWIE”

Dodano: 12.08.2010

Starosta Rybnicki Damian Mrowiec ogłosił konkurs pn. „MÓJ PIĘKNY OGRÓD W OBIEKTYWIE”.Celem konkursu jest poprawa estetyki, dbałość o posesje, ogrody, oraz współzawodnictwo wśród mieszkańców Powiatu Rybnickiego.Uczestnikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych z ogrodami. Przedmiotem oceny są budynki położone w granicach administracyjnych Powiatu Rybnickiego. Aby wziąć udział w konkursie należy:1. Dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Rybniku, do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 321) lub kancelarii (pokój nr 118) bądź drogą mailową (ochrona.srodowiska@starostwo.rybnik.pl) ZDJĘCIA swojego ogrodu (minimum 6 zdjęć kolorowych).2. Zdjęcia muszą umożliwić ocenę pod katem kryteriów podanych w pkt V regulaminu niniejszego konkursu.3. Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz oświadczanie dotyczące praw autorskich (załącznik do regulaminu).4. Termin składania zgłoszeń mija 25 sierpnia 2010 roku.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Dni kultury Powiatu Rybnickiego”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Promocja Kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku oraz na stronie Starostwa Powiatowego. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Rybniku pod tel. 32 42 28 300 wew. 53 lub 56.