Czcionki:
Kontrast:

Pierwszy w województwie śląskim, a zarazem pierwszy w Polsce nabór w trybie konkursowym ZIT/RIT rozstrzygnięty!

Dodano: 11.04.2016

Fundusze Europejskie

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 5 kwietnia br. uchwałą nr 586/105/V/2016 zatwierdził listę ocenionych projektów i dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Wcześniej 30 marca br. uchwałą nr 17/2016 lista ta została zatwierdzona przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, co bezpośrednio wynika z zapisów porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały.