Czcionki:
Kontrast:

PONAD 4 MLN ZŁ DLA SUBREGIONU!

Dodano: 26.08.2013
Innowacyjna gospodarka

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wraz z 10 jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał dofinansowanie w wysokości aż 4 173 969,00 zł na realizację projektu unijnego.

Wspólnie z Urzędem Gminy Godów, Urzędem Gminy Gorzyce, Urzędem Gminy Lubomia, Urzędem Gminy Marklowice, Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urzędem Miasta Radlin, Urzędem Miasta Wodzisław Śląski, Urzędem Miasta Żory, Starostwem Powiatowym w Rybniku, oraz Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim stworzył projekt unijny pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 8. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Jego celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych z terenu JST zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, a więc zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, udostępnienie bezpłatnego łącza internetowego oraz szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Ponadto projekt zakłada stworzenie 36 tzw. punktów koordynacyjnych, czyli miejsc, w których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego.