Czcionki:
Kontrast:

Posiedzenie Zarządu

Dodano: 04.12.2014
Posiedzenie Zarządu

3 grudnia 2014 w Urzędzie Miasta w Rybniku odbyło się spotkanie Zarządu Związku.

Podstawowym punktem obradów Zarządu było ustalenie terminu nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku związanego z wyborem Przewodniczącego Związku oraz uzupełnieniem składu Członków Zarządu.
Posiedzenie Zarządu było jednocześnie okazją do ostatniego spotkania samorządowców z kończącej się kadencji 2010-2014.

W dalszej części spotkania Dyrektor Biura Adam Wawoczny podziękował za poświecenie i zaangażowanie w działalność na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i całego Subregionu Zachodniego prezydentom: Adamowi Fudali, Marianowi Janeckiemu oraz Staroście raciborskiemu Adamowi Hajdukowi, który nie będzie się ubiegał o ten urząd.