Czcionki:
Kontrast:

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

Dodano: 11.02.2008

Kończąc opracowywanie Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 publikujemy, celem konsultacji społecznych, projekt opracowania. Na podstawie tego dokumentu