Czcionki:
Kontrast:

Program Samorząd, który wspiera MŚP

Dodano: 30.06.2014
Program Samorząd, który wspiera MŚP

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.

Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu,ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały.

W tym roku odbędzie się już IV edycja Programu. W gronie Laureatów trzech pierwszych edycji Programu znalazły się Dąbrowa Górnicza, Bydgoszcz, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Czechowice-Dziedzice i Pawłowice, a ich Włodarze otrzymali statuetki Liderów, którzy wspierają MŚP. W III edycji Programu Kapituła przyznała również po raz pierwszy wyróżnienia honorowe, które otrzymały Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Województwo Opolskie, Katowice, Zabrze i Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystego wręczenia wyróżnień w ramach III edycji Programu, które odbyło się w dniu 17.09.2013 r.: kliknij tutaj

W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników IV edycji Programu, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” z podaniem roku edycji, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera MŚP”. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku zainteresowania udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z dokumentami: „Regulamin Programu” oraz „Warunki udziału w IV edycji Programu” oraz przygotowanie wypełnionego i podpisanego wniosku i ankiety wg dostępnych wzorów. Wniosek i ankietę należy złożyć lub przesłać do dnia 30 sierpnia 2014 roku na adres:

Biuro Programu „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu

Warunki udziału w IV edycji Programu

Wzór wniosku

Wzór ankiety

W przypadku zainteresowania Programem prosimy o kontakt:

Biuro Programu „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP”

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

tel. 32 35 111 98

awanat@rig.katowice.pl

Program Samorząd, który wspiera MŚP