Czcionki:
Kontrast:

Projekt “Gminy z dobrą energią” z dofinansowaniem!

Dodano: 14.08.2019
oze

W dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o wybraniu do dofinansowania projektów w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Wśród 23 projektów objętych wsparciem na łączną kwotę ponad 69 mln zł na pierwszym miejscu listy projektów grantowych znalazł się projekt Biura Związku pn. “Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego o wysokości ponad 8 mln zł. Przypomnijmy, iż łącznie projekt Biura Związku konkurował o fundusze unijne z ponad setką innych projektów ubiegających się o dofinansowanie.

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. Projekt będzie realizowany w formule grantowej, gdzie dofinansowanie otrzymają mieszkańcy którzy zainwestują w odnawialne źródła energii.

Projekt będzie realizować kluczowe polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i walka z niską emisją, a także wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Listy projektów wybranych do dofinansowania znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.