Czcionki:
Kontrast:

Rewizyta Konsul Generalnej RP w Biurze Subregionu Zachodniego.

Dodano: 10.09.2019
Konsul Generalna RP w Biurze Subregionu Zachodniego

W poniedziałek 9 września br.  Biuro Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku odwiedziła Konsul Generalna Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

W ramach rewizyty pani Konsul wraz z Dyrektorem Subregionu Zachodniego panem Adamem Wawocznym kontynuowali rozmowy dot. współpracy pomiędzy subregionem zachodnim oraz województwem śląskim z Republiką Czeską na wielu płaszczyznach tj.:

– gospodarczej,

– turystycznej,

– ochrony środowiska,

– promocyjnej,

– edukacyjnej.

Podczas spotkania omówiono również kalendarium planowanych wydarzeń na bieżący i 2020 rok ustalając wybrane wydarzenia, podczas których nastąpi promocja subregionu zachodniego i województwa śląskiego.

Obie strony zadeklarowały chęć wzmacniania współpracy na wyżej wymienionych płaszczyznach.