Czcionki:
Kontrast:

Rozdano granty

Dodano: 03.07.2008

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” od 2005 roku. Dotychczas w ramach 4 konkursów Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika ponad 40 dotacji. Tegoroczny konkurs w subregionie odbył się dzięki zaangażowaniu Związku, Starostwa powiatowego z Rybnika oraz Raciborza. Ogólnopolska akcja „Działaj Lokalnie” realizowana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zestawienie nagrodzonych projektów wraz z wysokością przyznanej dotacji w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”VI:1.Przedszkole w Krzyżanowicach, „Uczymy mówić poprawnie i pięknie przez terapię logopedyczną”, Rada Rodziców Przedszkola w Krzyżanowicach, 4000 zł.2.Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich – „Nasza Gmina – nasze dziedzictwo”, Poszukiwacze Tradycji, 3700 zł.3.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bierkowicach – „Ocalmy od zapomnienia – utrwalmy słowem i obrazem”, Nauczyciele i uczniowie ZSO Bieńkowice, 5000 zł.4.Stowarzyszenie na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy – „Nasza wieś silna jest, nie pozwólmy by znikła z naszych serc!”, 5900 zł.5.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej Il Sospiro Rybnik – „Widowiska muzyczno – taneczne: Argentyńskie tango”, 3800 zł.6.Stowarzyszenie Korzenie.pl Rybnik – „W poszukiwaniu korzeni…- interdyscyplinarny projekt działania lokalnego”, 3800 zł.7.Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi – „Razem pomożemy Helence!”, Grupa taneczna “Flesz” z Lubomi, 5000 zł.8.Stowarzyszenie Moje Miasto w Rydułtowach – „Kontrol Alt Dilejt to jeszcze nie koniec to dalsza edukacja komputerowa seniorów w Rydułtowach”, 3500 zł.9.Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Świerklanach – „Z komputerem za pan brat”, 4300 zł.10.Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach – „Myśl jak arcymistrz”, Dzieci i młodzież – uczestnicy koła szachowego działającego w OPP oraz ich rodzice, 4000 zł.