Czcionki:
Kontrast:

Rusza pierwsza międzygminna kampania na rzecz ograniczenia niskiej emisji „Gmina z (dobrą) energią!”

Dodano: 07.10.2016
Gmina z (dobrą) energią!

Ograniczenie niskiej emisji na jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski, Subregionie Zachodnim – to główny cel ogłoszonej w czwartek (6.10.2016) międzygminnej kampanii „Gmina z (dobrą) energią!”.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Rybnika przybliżony został zakres, cel oraz spodziewane efekty pierwszego tego typu w Polsce projektu, do którego realizacji włączone zostanie 28 jednostek samorządu terytorialnego (25 gmin oraz 3 powiaty) wchodzących w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Projekt potrwa do połowy 2018 roku, obejmując dwa sezony grzewcze oraz jeden inwestycyjny, co jest kluczowe w kontekście uświadamiania grup docelowych o skali problemu zanieczyszczeń uwalnianych przez sektor budownictwa mieszkalnego do atmosfery.

Na konferencji obecni byli m.in.:

•          Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika,

•          Mieczysław Kieca –  Prezydent Wodzisławia Śląskiego i Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

•          Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

•          Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

•          Patryk Swoboda – Prezes Zarządu Planergia Sp. z o.o.

oraz Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, który objął projekt patronatem honorowym.

– Projekt traktuję jako pilotażowy. Jeśli przebiegnie pomyślnie, będziemy mogli przenosić go do innych subregionów na zasadzie „kopiuj-wklej”Mocno mu kibicuję – powiedział podczas konferencji Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Z kolei Prezes katowickiego WFOŚiGW przyznał, że decyzja o wsparciu kampanii była bardzo prosta.

– Małe kampanie byłyby droższe niż jedna duża, a ich efekt mógłby być znikomy. Jest to bardzo dobrze wydany pieniądz, który przyczyni się do osiągnięcia znaczącego efektu edukacyjnego – podkreślał Andrzej Pilot.

W kampanii przewidziano działania edukacyjne na trzech grupach docelowych: dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Subregionu Zachodniego. Kluczowe znaczenie w akcji będą mieli samorządowcy, którzy stworzą „sieć lokalnych doradców ds. efektywności energetycznej”. Ponadto planowana jest organizacja seminariów, szkoleń oraz wydarzeń tematycznych dla mieszkańców, a deklarację wsparcia z zakresu promocji kampanii złożyły znane i lubiane osobistości z branży rozrywkowej.

Powstać mają także narzędzia ułatwiające dotarcie przekazu do odbiorców, tj. kalkulator efektywności energetycznej oraz poradnik inwestora. Te ostatnie w sposób szczególny pomogą właścicielom nieruchomości bądź osobom planującym dopiero jej zakup czy budowę w optymalnym doborze techniki grzewczo-wentylacyjnej o najlepszej relacji ceny i kosztów eksploatacji do sprawności i ekologiczności.

Koszt projektu „Gmina z (dobrą) energią!” oszacowano na ok. 400 tys. zł. Fundusze niezbędne do sfinansowania kampanii mają pochodzić ze środków własnych uczestniczących w akcji samorządów i wkładu partnerów merytorycznych. Pozostała kwota – dokładnie 200 932 zł – zostanie pokryta z dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.

Aktualności na temat projektu oraz planowanych w jego ramach przedsięwzięć będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej lidera kampanii www.subregion.pl oraz partnera merytorycznego www.planergia.pl.

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajduje się pod tym adresem.

Gmina z dobrą energiąWFOS Logotyp

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach