Czcionki:
Kontrast:

Ruszył nabór do projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Dodano: 11.09.2012
Ruszył nabór do projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Szanowni Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Ruszył nabór do projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Uczestnikami Projektu mogą zostać:
– mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego,

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do uzyskania wsparcia we współpracy ze szkołą i/lub ośrodkami pomocy społecznej,

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

– rodziny zastępcze.

W ramach projektu przewidziano:

– zakup komputerów

– bezpłatny Internet

– szkolenia dla beneficjentów

– platformę e-learningową

Osobami uprawnionymi do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie rekrutacji, jak i całego projektu są: – Bartosz Kwaśny – specjalista ds. sprawozdawczości, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim (Biuro Projektu – pokój nr 210), tel. 32 45 90 477; 32 72 18 702 e-mail: specjalista@poig.umwodzislaw.pl

– Marek Paluch – menadżer ds. promocji projektu, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z  siedzibą w Rybniku, tel. 32 72 18 704, e-mail: rekrutacja@poig.umwodzislaw.pl; promocja@poig.umwodzislaw.pl

Akcja informacyjna oraz rekrutacyjna jest również prowadzona na wodzisławskim rynku.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Ruszył nabór do projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Ruszył nabór do projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Regionalnego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.poig.gov.pl/