Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie z Konsul Generalną RP w Republice Czeskiej.

Dodano: 21.08.2019
Zdjęcie z wizyty

20 sierpnia 2019 r.  Dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego oraz Dyrektorem Wydziału Turystyki i Członkiem Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej odbył spotkanie w Ostravie (CZ) z Konsul Generalną Rzeczpospolitej Polskiej panią Izabellą Wołłejko-Chwastowicz.

Rozmowy dotyczyły bliższych i dalszych możliwości współpracy województwa śląskiego, w tym obszaru Subregionu Zachodniego, z Konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie.

Działania jakie będą podejmowane w przyszłości przyczynią się do:

• wzmocnienia promocji polskiej branży biznesu,
• współpracy w ramach szkolnictwa, w tym zawodowego i wyższego,
• regularnej i systematycznej promocji turystycznej i gospodarczej Subregionu Zachodniego oraz całego województwa, głównie podczas wydarzeń targowych, kulturalnych, uroczystości państwowych i innych,
• zapoznania mieszkańców kraju Morawsko-Śląskiego z atrakcjami turystycznymi województwa śląskiego.

Warto pamiętać, iż obszar kraju morawsko-śląskiego zamieszkują nie tylko Czesi ale również Polacy stanowiący dość prężnie działającą mniejszość polską (Zaolzie). Funkcjonuje tam 25 polskich szkół, są także kierunki “polskie” na wyższych uczelniach.

       Zdjęcie z wizyty