Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregionu Zachodniego.

Dodano: 06.12.2019
Zgromadzenie Ogólne Członków Subregionu Zachodniego

W czwartek, 5 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyło się spotkanie Zarządu Związku oraz ostatnie w tym roku Zgromadzenie Ogólne Związku.

Zgromadzenie Ogólne podjęło m.in. uchwały dotyczące zmiany Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przyjęcia planu działalności i planu finansowego na 2020 rok czy przyjęcia nazwy marki turystycznej  dla obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W przyszłym roku Związek będzie kontynuował zadania związane z wdrażaniem instrumentu terytorialnego RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, działaniami na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami, promocją turystyczną czy rozwojem usług szkoleniowych dla JST. Nie zabraknie również działań na rzecz komunikacji zbiorowej, współpracy z organizacjami pozarządowej, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz działalności loobbystycznej wobec administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Prowadzący Zgromadzenie zgromadzenie w WCK

Prezentacja rozwoju produktów turystycznych