Czcionki:
Kontrast:

Sprawiedliwa transformacja – spotkania organizacyjne

Dodano: 13.01.2021

W ramach przygotowań Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego organizuje serię spotkań konsultacyjnych skierowanych do wybranych środowisk w regionie. Celem spotkań jest dyskusja nad założeniami Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz wstępna identyfikacja projektów.

Najbliższe spotkanie w formie wideokonferencji odbędzie się 19 stycznia br., w godzinach od 12.00 do 14.00 i będzie skierowane do przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych RIS.

21 stycznia – Przedstawiciele ROPS i OPS-ów – godz. 10.00 – 12.00 rejestracja: https://transformacja.slaskie.pl/register/10

26 stycznia – Przedstawiciele biznesu – godz. 10.00 – 12.00 rejestracja: https://transformacja.slaskie.pl/register/11

28 stycznia – Przedstawiciele Związków Zawodowych – godz. 10.00 – 12.00 rejestracja: https://transformacja.slaskie.pl/register/12

02 lutego – Młodzi mieszkańcy regionu – godz. 10.00 – 12.00 rejestracja: https://transformacja.slaskie.pl/register/13

04 lutego – Agenci zmiany (dziennikarze, osobowości regionu) – godz. 10.00 – 12.00 rejestracja: https://transformacja.slaskie.pl/register/14

logo fst

Czym jest sprawiedliwa transformacja województwa śląskiego ?

Jesteśmy regionem silnie uprzemysłowionym i mocno zurbanizowanym – normalne jest, że podczas spaceru w jednym parku odwiedzimy niepostrzeżenie dwa, a nawet trzy miasta. Tradycyjny przemysł przez wiele lat napędzał rozwój nie tylko nasz, ale i całego kraju. Myśląc „Śląskie” mamy przed oczami charakterystyczne kopalniane szyby i kominy fabryk. Jednocześnie od 30 lat przechodzimy proces transformacji, którego efekty to:

– stopniowa zmiana struktury gospodarczej,
– rozwój nowych sektorów, w tym tych opartych na nowych technologiach,
– większa dbałość o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Mimo że w ciągu tych 30 lat liczba osób bezpośrednio związanych z górnictwem zmniejszyła się z około 300 tys. do ok. 72,5 tys., nadal pozostajemy największym regionem górniczym w Unii Europejskiej, a największe wyzwanie transformacyjne w skali całej UE pozostaje wciąż jeszcze przed nami.

Sprawiedliwa transformacja, bo o tym wyzwaniu mowa, to proces systematycznych i stopniowych zmian, które w dłuższej perspektywie pozwolą oprzeć gospodarkę regionu o nowoczesne gałęzie przemysłu neutralnego dla środowiska. Naszym celem jest, aby zmiana w kierunku niskoemisyjnej gospodarki nie była inwazyjna dla mieszkańców naszego regionu, dlatego nastawiamy się na długi i powolny proces. Bezpośrednio wpłynie on na około milion osób pracujących w sektorze wydobywczym i branżach związanych z górnictwem. Pod względem obszaru zmiana ta obejmie 7 z 8 podregionów województwa, w których mieszka ok. 4 mln osób. Są to podregiony: katowicki, bytomski, sosnowiecki, gliwicki, tyski, rybnicki, bielski.

Zyskamy równy dostęp do zasobów środowiska naturalnego (czystej wody, powietrza i terenów zielonych), rynku pracy oraz infrastruktury społecznej i technicznej. Dzięki sprawiedliwej transformacji uda się nam zniwelować istniejące różnice rozwojowe i zapewnić wysoką jakość życia i nowe możliwości rozwoju.

Czytaj więcej na transformacja.slaskie.pl 

sląskie fst