Czcionki:
Kontrast:

Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły przyjęte

Dodano: 13.06.2018
Głosowanie członków Zgromadzenia

Wczoraj tj. 12 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze spotkanie członków Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego naszego stowarzyszenia. Członkowie w drodze uchwały przyjęli sprawozdanie z działalności, a także udzielili absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły: zmian do planu finansowego które dotyczyły m.in. zwiększenia ilości turystycznych materiałów promocyjnych wydawanych przez Biuro, a także przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gmina z dobrą energią”.

Z kolei Zarząd Związku wyznaczył przedstawicieli Biura do pełnienia funkcji członków komisji oceny projektów dla kolejnego naboru w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), powołał komisję rekrutacyjną projektu “Gminy z dobrą energią”, zatwierdził zmiany logotypu Związku oraz podjął uchwałę w sprawie rekomendowania projektu planowanego do złożenia w ramach konkursu RIT.

W ramach dwudniowego wyjazdowego spotkania uczestnicy posiedzenia wzięli również udział w szkoleniach przygotowanych przez Biuro Związku.  O konsekwencjach dla gmin za niewykonywanie uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza, a także ich obowiązkach i odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi mówili kolejno  Blanka Romanowska oraz Bogdan Pasko z Wydziału Ochrony Środowiska śląskiego urzędu marszałkowskiego. Pan Jacek Wajs podawał przykłady naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO, a także przekazał ważne z punktu widzenia zarządzających gminami i powiatami informacje dotyczące ustawy o jawności życia publicznego. O infrastrukturze drogowej dla pojazdów autonomicznych mówił Michał Kowalski z firmy 3M Poland Sp. z o.o.