Czcionki:
Kontrast:

Stan Wdrażania Programów Rozwoju Subregionów

Dodano: 14.01.2010

Do dnia 31 grudnia 2009 r. złożono 218 projektów PRS (113 projektów PRS jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 2 projekty otrzymały ocenę negatywną, 3 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 100 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 295 969 894,05 zł).- w ramach Subregionu Centralnego złożono 60 projektów PRS (na 88 planowanych projektów), 39 projektów jest w trakcie oceny i wyboru, 1 projektów otrzymał ocenę negatywną, 2 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 18 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 35 591 704,72 zł.