Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zarządu w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Dodano: 07.08.2015
Stanowisko Zarządu w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Stanowisko Zarządu w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.

Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym dokumentem nie wnosimy do jego treści uwag uznając, że podnoszone w nim kwestie są znaczące. Poprawa jakości transportu kolejowego jest ogromnie ważna w perspektywie całego kraju. Jednakże w perspektywie realizacji założeń powyższego dokumentu nieodzownym wydaje się wyartykułowanie naszych spostrzeżeń w kontekście naszego regionu.

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego obejmuje swoim zasięgiem 25 gmin położonych w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Jego centrum stanowi licząca ponad 400 tys. mieszkańców Aglomeracja Rybnicka. Subregion zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji Górnośląskiej i Aglomeracji Ostrawskiejw Republice Czeskiej. Mieszkańcy regionu w codziennym życiu są mocno związani z tymi ośrodkami miejskimi poprzez szkoły, uczelnie, zakłady pracy, a co za tym idzie, istnieje bardzo duża potrzeba szybkiego, częstego i bezpiecznego podróżowania w tych kierunkach. Na trasie Rybnik – Katowice pasażerowie najczęściej korzystają z połączeń kolejowych. Dojazd autostradą A1 do Katowic jest łatwy i szybki, niemniej przejazd przez miasto i trudność znalezienia miejsca parkingowego w centrum Katowic do najłatwiejszych już nie należą. Stąd wiele osób wybiera komunikację kolejową. Należy odnotować, iż jest to jedn az linii w województwie śląskim o największych potokach pasażerskich. Na wymienionej trasie kolejowej Katowice – Rybnik (linia kolejowa nr 140) ogromnym problemem jest odcinek Czerwionka – Orzesze-Jaśkowice, gdzie transport odbywa się tylko jednym torem. Powoduje to liczne i częste zakłócenia komunikacji kolejowej. Przy minimalnym nawetopóźnieniu jednego pociągu dochodzi do zatrzymania przejazdu pozostałych pociągów na dłuższy czas, nawet od 30 do 60 min., na stacjach: Czerwionka, Orzesze-Jaśkowice lub Orzesze ze względu na konieczność wyminięcia się pociągów i wspomniany tylko jeden tor.

Odcinek ten jest tzw. „wąskim gardłem”, które od lat skutecznie blokuje punktualność i niezawodność pociągów. Pomimo remontu całego odcinka torowiska i możliwości szybszej jazdy pociągów, całość skutecznie „hamuje” omawiany odcinek Czerwionka – Orzesze-Jaśkowice.

Patrząc  szerzej  na  kolejową  sieć  komunikacyjną,  zarówno  pasażerską jak i towarową, należy zauważyć, że na ukończeniu jest rewitalizacja linii kolejowej nr 158 (Rybnik-Chałupki) w kierunku Ostrawy. Powstają tam nowoczesne torowiska pozwalające na uruchomienie prężnie działających połączeń kolejowych. Planowane jest uruchomienie międzynarodowych połączeń na trasie Katowice – Ostrawa (Republika Czeska) przebiegających linią nr 140 przez Rybnik i omawiany odcinek. Należy domniemywać, że zaniechanie przebudowy odcinka Czerwionka – Orzesze-Jaśkowice istotnie utrudni płynność ruchu na całej trasie z Katowic do Ostrawy.

Uważamy, że w świetle zapisów całego dokumentu Krajowego Programu Kolejowego do 2023 nieodzownym jest wpisanie jako priorytetowego, do dokumentów operacyjnych i listy projektów, zadania: „Budowa drugiego torowiska kolejowego na trasie Czerwionka – Orzesze-Jaśkowice”. Mieszkańcy tak dużych ośrodków miejskich jakimi bez wątpienia są Katowice i Rybnik wraz z pośrednimi miastami na tej trasie zasługują na to aby móc punktualnie, szybko i bezpiecznie dojechać do szkół, swoich miejsc pracy itp.

W XXI wieku wszyscy doskonale wiemy, że czas jest sprawą nadrzędną i niedorzecznym byłoby pozostawić tak ważną sprawę jak punktualność przewozów pasażerskich bez naszej reakcji. Uważamy, również, że sprawa ta jest obecnie kluczową i dotyczy nie tylko Subregionu Zachodniego ale całego województwa śląskiego. Rybnik, dnia 7 sierpnia 2015 r.