Czcionki:
Kontrast:

Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 oceniona pozytywnie!

Dodano: 18.03.2024
Zdjęcie okładki Strategii Terytorialnej

Zatwierdzona przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w dniu 23.01.2024 r. Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 została pozytywnie oceniona przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tym samym odblokowano środki na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w wysokości ponad 165 mln euro oraz możliwość złożenia projektów w trybie pozakonkursowym przez samorządy subregionu zachodniego w ramach działania 3.1 Transport miejski programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na 225 mln złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Strategii.

 

Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Załącznik nr 1. Lista projektów ZIT – projekty podstawowe

Załącznik nr 2. Lista projektów ZIT – projekty rezerwowe

Załącznik nr 3. Lista projektów OSI

Załącznik nr 4.Lista projektów strategicznych FEnIKS – projekty podstawowe

Załącznik nr 5. Lista projektów strategicznych FEnIKS – projekty rezerwowe

Załącznik nr 6. Lista projektów strategicznych FE SL

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

 

Opinia Zarząd Województwa Śląskiego o Strategii z dn. 28.02.2024 r.

Opinia MFiPR dla Strategii ZIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Załącznik nr 1 do opinii MFiPR dla Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027