Czcionki:
Kontrast:

Subregionalne konsultacje projektu RPO WSL 2014 -2020

Dodano: 27.08.2013
Subregionalne konsultacje projektu RPO WSL 2014 -2020

26 sierpnia 2013r.  w budynku Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku odbyły się konsultacje subregionalne dotyczące drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Uszczegółowienia RPO WSL.

Wcześniej, bo 25 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa przyjął drugą wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z tym, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przystąpił do organizacji konsultacji tego dokumentu we współpracy z poszczególnymi subregionami. W konsultacjach udział wzięli między innymi przedstawiciele samorządów, instytucji naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń.

W ramach konsultacji zaplanowano również cykl warsztatów tematycznych dla po-szczególnych subregionów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych.