Czcionki:
Kontrast:

System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.

Dodano: 26.07.2010

W Wodzisławiu Śląskim powstaje System Informacji Przestrzennej, co oznacza udogodnienia zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz pracowników urzędów. W wyniku rozstrzygnięcia jednego z kluczowych przetargów, 22 lipca 2010 r. I Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Szymczak podpisał umowę z wyłonioną w drodze przetargu firmą GIS Partner Sp. z o.o. na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego. Wyłoniona firma zrealizuje kluczowe zadania dla realizacji projektu System Informacji Przestrzennej.Umowa podpisana z firmą GIS Partner obejmuje wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz zakupem oprogramowań aplikacyjnych, a także przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników systemu SIP wewnątrz Urzędu Miasta.System Informacji Przestrzennej będzie integrował między innymi dane z zasadniczej mapy numerycznej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji ludności, systemu obiegu dokumentów, ewidencji podatkowej, ewidencji dróg i obiektów mostowych, ewidencji mienia komunalnego itd. Każdy z pracowników Urzędu Miasta, w zależności od nadanych mu uprawnień, będzie miał dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej. Wdrożenie systemu pozwoli na tworzenie w wydziałach własnych zasobów, które automatycznie staną się materiałem wykorzystywanym w warstwach tematycznych z udostępnieniem dla innych użytkowników.System Informacji Przestrzennej to szeroko pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych. Jest podstawową bazą wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego. W systemie zawarte są informacje o terenie, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, rolnictwie, drogach i innych ważnych obiektach, takich jak: urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp. Znajdują się w nim również ważne informacje z punktu widzenia zarządzania kryzysowego (szpitale, niebezpieczne rurociągi, linie energetyczne, zbiorniki wodne itp.).Prezydent Wodzisławia Śląskiego decydując się na przystąpienie do projektu, kierował się przede wszystkim usprawnieniem obsługi mieszkańca, przedsiębiorcy i inwestora. Dzięki SIP, w którym będą gromadzone potrzebne informacje, zwiększy się efektywność pracy Urzędu Miasta.Całkowity koszt projektu wynosi 4 702 042, 32 zł. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3 996 735, 97 zł, co stanowi 85% wartości projektu.Źródło: www.wodzislaw-slaski.pl