Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie Czas pracy i rozwiązywanie umów o pracę w samorządzie terytorialnym – warsztaty kadrowe

Dodano: 04.11.2021
webinar

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Czas pracy i rozwiązywanie umów o pracę w samorządzie terytorialnym – warsztaty kadrowe”, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Nawiązywanie umów o pracę (około 10 kazusów), w tym:
 • Jak poprawnie ustalić limit zatrudnienia na podstawie umów na czas określony?
 • Kiedy wydać pracownikowi najpóźniej umowę o pracę?
 • Jak poprawnie sformułować umowę na zastępstwo?
 1. Czas pracy (około 40 kazusów), w tym:
 • Jak poprawnie wprowadzić ruchomy czas pracy?
 • Poprawne rozliczanie pracy w tzw. wolną sobotę – gdy praca jest świadczona do 8 godzin
 • Poprawne rozliczanie pracy w tzw. wolną sobotę – gdy praca jest świadczona ponad 8 godzin
 • Jak dokładna musi być ewidencja czasu pracy w ruchomym czasie pracy?
 • Czy za pracę w wolną niedzielę pracownikowi samorządowemu przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia?
 • Rozliczanie czasu pracy w samorządzie kadrze kierowniczej i zarządzającej – stanowisko PIP
 • Wpływ dni wolnych (świątecznych) na ustalenie wymiaru czasu pracy niepełnoetowca?
 • Jak zrekompensować naruszony odpoczynek dobowy dla pracownika?
 • Kiedy powstają godziny nadliczbowe w równoważnym czasie pracy?
 • Kiedy najpóźniej można zmienić harmonogram czasu pracy?
 • Czy godziny pracy (rozkład czasu pracy) musi być wskazany w treści umowy o pracę lub regulaminie pracy?
 • Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym zatrudnionym w systemie zadaniowego czasu pracy
 1. Rozwiązywanie umów o pracę (około 20 kazusów), w tym:
 • Procedura wypowiadania umowy na zastępstwo
 • W jakich sytuacjach można zwolnić pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej?
 • Czy rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności wymaga konsultacji związkowej?
 • Ile czasu ma związek zawodowy na zajęcie stanowiska w sprawie zwolnienia pracownika?
 • Czy pracodawca rozwiązujący umowę o pracę musi stworzyć regulamin kryteriów doboru do zwolnienia?
 • Czy w okresie wypowiedzenia można narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?
 • Czy jednorazowe spóźnienie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę?
 • Czy nałożenie kary porządkowej wyklucza wręczenie z tego samego powodu wypowiedzenia?

Prowadzący:

Michał Olesiak – Prawnik z 9 – letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 16 listopada 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Webinarium „Czas pracy i rozwiązywanie umów o pracę w samorządzie terytorialnym – warsztaty kadrowe ”

Termin: 18.11.2021 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00 

Powered by Tech Banker