Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”

Dodano: 11.10.2022
Osoba rysująca znaki

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. w godzinach 9:30 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST oraz OPS w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Omówienie założeń ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. Organ właściwy w sprawie realizacji dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 3. Definicja podmiotu wrażliwego.
 4. Wniosek o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych: forma, treść, tryb składania, uzupełnienie braków wniosku.
 5. Warunki objęcia podmiotu wrażliwego wsparciem w formie dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 6. Wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 7. Forma rozstrzygania o uprawnieniu do dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 8. Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 9. Zakres zastosowania kodeksu postepowania administracyjnego w realizacji dodatku dla podmiotów wrażliwych.
 10. Finansowanie dodatku.
 11. Panel dyskusyjny.

Prowadząca:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia

18 października 2021 r.

 

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl

 

Szkolenie „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”

Termin: 20.10.2022 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:30-13:00

Powered by Tech Banker