Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Najnowsze przepisy dotyczące wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2024r. i ich zastosowanie w praktyce”

Dodano: 03.01.2024

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i I ratę opłaty do 31 stycznia 2024 roku ? Najnowsze przepisy dotyczące wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2024r. i ich zastosowanie w praktyce”, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. w godzinach 10:00 do 15:00. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Związku w sali 3.4 w budynku przy ulicy Rudzkiej 13C w Rybniku (II piętro).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.

Program szkolenia:
1. Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2023.
2. Zachowanie terminu wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2024 roku.
3. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30% w ciągu 30 dni.
4. Zwrot wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń- prawo i praktyka.
5. Aktualne zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
6. Praktyczne problemu ze stosowaniem najnowszej treści art. 127 § 1a Kpa.
7. Nowa formuła zezwolenia na wyprzedaż.
8. Jak i komu udzielić zezwoleń jednorazowych lub kateringowych.
9. Zmiana treści zezwolenia.
10. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej.
12. Jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu w 2024 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.

Prowadzący:
Sławomira Prokopowicz – Prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej oraz wielu innych. Przez ostatnich 6 lat pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 23 stycznia 2024 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl
Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Pola wyboru