Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Najświeższe zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wszystko o stosowaniu przepisów prawa w praktyce.”

Dodano: 28.10.2022
Dziennik ustaw

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Najświeższe zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wszystko o stosowaniu przepisów prawa w praktyce”, które odbędzie się w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13c, w auli na I piętrze w dniu 17 listopada 2022 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia: 

 1. Najnowsze zmiany w procedurze wydawania zezwoleń.
 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu winiarzom.
 3. Skutki prawne braku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2022 roku.
 4. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty II raty i dopłaty 30 %  w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku.
 5. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń.
 6. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w aktualnym stanie prawnym.
 7. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.
 8. Zmiana treści zezwolenia – kiedy jest konieczna.
 9. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – problemy  prawne i praktyczne.
 10. Polityka informacyjna organu dotycząca terminów wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku.
 11. Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu – treść i termin złożenia.
 12. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej.
 13. Cofnięcie zezwolenia.
 14. Budżet „korkowy” i „małpkowy”.

Prowadząca:

Sławomira Prokopowicz

prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej oraz wielu innych. Przez ostatnich 6 lat pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 15 listopada 2022 r.

Informacji udzielają:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl

Szkolenie „Najświeższe zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wszystko o stosowaniu przepisów prawa w praktyce.”

Termin: 17.11.2022 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00

Powered by Tech Banker