Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie pn. Udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu  ustawy o jawności życia publicznego

Dodano: 20.06.2018
Prowadzący Jacek Wajs

W dniu 12 czerwca br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbyło się kolejne szkolenie pn. Udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu  ustawy o jawności życia publicznego, organizowane przez Związek Gmin  i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze zmianami udostępniania informacji publicznej oraz jawności posiedzeń rad , komisji , organów pomocniczych JST.

Szkolenie przeprowadził pan Jacek Wajs – specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.