Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Świadczenia opiekuńcze i rodzinne – problemy ze stosowaniem ustawy świadczenie rodzicielskie od dnia 01 lutego 2023 r.”

Dodano: 09.02.2023

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Świadczenia opiekuńcze i rodzinne – problemy ze stosowaniem ustawy świadczenie rodzicielskie od dnia 01 lutego 2023r.”,  które odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. w godzinach 9:30 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny:
 • rozstrzyganie w sytuacji braku określenia daty powstania niepełnosprawności, w sytuacji istnienia dwóch orzeczeń o niepełnosprawności
 • problemy z orzeczeniami covidowymi
 • zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
 • nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny – kiedy dokonujemy potrącenia a kiedy wydajemy decyzje w sprawie, nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny w dobie covidu
 1. Świadczenie pielęgnacyjne:
 • spełnienie przesłanek do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • świadczenie pielęgnacyjne a obowiązek alimentacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka
 • prawidłowe przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w zbiegu z prawem do SZO, ZDO
 • świadczenie pielęgnacyjne dla rolnika
 • przesłanki uchylenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wywiad kontrolny
 • nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne – studium przypadków
 1. Świadczenie rodzicielskie – zmiany od 1.02.2023 r.
 • omówienie wprowadzonych zmian w regulacji art. 17c u.ś.r.
 • przesłanki negatywne przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenie rodzicielskie w praktyce – studium przypadku
 1. Studium przypadku , w którym poruszane będą bieżące problemy związane ze stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także nastąpi analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

Trener:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 20 lutego 2023 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Szkolenie „Świadczenia opiekuńcze i rodzinne – problemy ze stosowaniem ustawy świadczenie rodzicielskie od dnia 01 lutego 2023 r.”.

Termin: 21.02.2022 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00

Powered by Tech Banker