Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie „Zasady horyzontalne w projektach współfinansowanych z środków UE”

Dodano: 08.11.2023

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Zasady horyzontalne w projektach współfinansowanych z środków UE”, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. w godzinach 9:00 do 15:00.

Limit miejsc na szkolenie został wyczerpany. 

Miejsce szkolenia:

Siedziba Związku, Rybnik ul. Rudka 13C, Aula I piętro,

Maksymalna ilość osób na szkoleniu: 30

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne zasad horyzontalnych wdrażanych w projektach UE, w tym: Karta Praw Podstawowych i Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
  2. Zasady horyzontalne wdrażane w projektach UE (wybrane zagadnienia):
  • Zasada równości kobiet i mężczyzn – w tym: standard minimum.
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – z uwzględnieniem standardów dostępności określonych w zał. nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
  • Zasada zrównoważonego rozwoju.
  • Zasada DNSH.
  1. Zasady horyzontalne w różnych etapach realizacji projektów: ocena, realizacja, kontrola.

Prowadzący:

Dorota Gala –  politolożka i kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Od 2009 r. do 2023 r. pracowniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departamentu EFS, w którym zdobywała doświadczenie dotyczące procesu realizacji projektu od jego oceny, poprzez rozliczenie, po kontrolę. W referacie kontroli projektów przez 8 lat pełniła funkcję koordynatorki.

Aktywnie zaangażowana w przygotowanie rozwiązań dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027, w tym: dotyczących stawek jednostkowych oraz zasad horyzontalnych.

Od maja 2023 r. prowadzi własną działalność w ramach firmy konsultingowej zajmującej się opracowaniem wniosków o dofinansowanie, koordynacją projektów, szkoleniami o tematyce związanej z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków UE w nowej perspektywie.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 17 listopada 2023 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

LOGO_EFS