Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej.”

Dodano: 28.09.2022
Wykonywanie obliczeń

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:  „ Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej ”, które odbędzie się online w dniu 10 października 2022 r. w godzinach 9:00 do 15:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów m.in. dla subwencji rozwojowej.
 2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.
 3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
 4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
 • odsetki 090, 091, 092,
 • dochody majątkowe 077, 078, 087,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
 1. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419 a 304
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461, a 443
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 1. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej szczególnie w zakresie wydatków.
 2. Pytania.

Prowadzący:

Agnieszka Drożdżal – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 7 października 2022 r.

Informacji udzielają:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl

 

Szkolenie „Zmiany i bieżące problemy klasyfikacji budżetowej”

Termin: 10.10.2022 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00

Powered by Tech Banker