Czcionki:
Kontrast:

Umowa na dokumentację RDRP

Dodano: 27.06.2013
Umowa na dokumentację RDRP

26 czerwca w Urzędzie Miasta Racibórz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935”. Podpisy pod umową złożyli Mirosław Lenk, prezydent Miasta Racibórz oraz wykonawca zadania Remigiusz Rolnik, dyrektor Pracowni Projektowej w Katowicach Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy.

Umowa zawarta została na kwotę 3 mln 321 tys. złotych brutto. Dokumentacja ma zostać opracowana w ciągu 36 miesięcy z zachowaniem poszczególnych pośrednich terminów jej wykonania:

przygotowanie i skompletowanie dokumentacji wymaganej w procesie oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – termin wykonania 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;    opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych – termin wykonania 3 miesiące od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności;    przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej – 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowa na dokumentację RDRP

– Chcę zapewnić, że firma którą reprezentuję wykona zadanie z należytą starannością w terminie. Mamy doświadczenie w projektowaniu. Jesteśmy autorem projektu odcinka drogi ekspresowej w Żorach – tym samym ogromnie się cieszę, że to właśnie nam przypadł zaszczyt kontynuowania zadania – zapewniał obecnych na spotkaniu Remigiusz Rolnik, dyrektor Pracowni Projektowej w Katowicach.

– Życzymy Wam powodzenia w realizacji dokumentacji, bowiem dokumentacja to ważny dokument, bez którego nie można rozpocząć żadnego projektu – podkreślał na spotkaniu Mirosław Lenk, prezydent Raciborza. Prezydent podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w proces przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia tego zdania – Odbyło się wiele spotkań w tej sprawie. Miasto Racibórz reprezentował mój zastępca pan Wojciech Krzyżek, który koordynował zakres prac. Dziękuję Adamowi Hajdukowi Staroście Raciborskiemu, przedstawicielom wszystkich gmin za wkład włożony w powstanie tego dokumentu. – Czekamy na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego co do ogłoszenia nowej listy rankingowej. Jak zapowiada Marszałek będzie to jedna lista rankingowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze projekty drogowe w naszym województwie – przypomniał Mirosław Lenk.

Umowa na dokumentację RDRP

Umowa podpisana została w obecności samorządowców gmin, które reprezentowali Alojzy Pieruszka – Urząd Gminy Rudnik, Andrzej Kowalczyk – Urząd Gminy Gaszowice, Bartosz Komur – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Grzegorz Niestrój – Urząd Gminy Kornowac, Henryk Hajduk – Urząd Miasta Rydułtowy, Grzegorz Gryt – Urząd Gminy Lyski oraz Adama Hajduka starosty raciborskiego.

Na spotkaniu podkreślano ważność realizacji drogi dla wszystkich mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i całego regionu. Podkreślano, że jest to ostatni brakujący element drogi, która spina całą sieć dróg województwa śląskiego.
Przy podpisaniu umowy obecni byli również Joanna Malicka – Zarząd Dróg Wojewódzkich z Katowic , Adam Wawoczny – dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Beata Lazarowicz z firmy Collect Consulting, Wojciech Krzyżek – zastępca prezydenta Raciborza, Urszula Sobocińska – naczelnik Dróg Miejskich Urzędu Miasta Racibórz

źródło: UM Racibórz