Czcionki:
Kontrast:

Warsztaty dla przedsiębiorców z pozyskiwania dotacji unijnych

Dodano: 02.03.2011
Warsztaty dla przedsiębiorców z pozyskiwania dotacji unijnych

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniami do inwestycji m.in. w rozbudowę aktywnych form turystyki, parków tematycznych, tworzenia bazy okołoturystycznej oraz terenów rekreacyjnych. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane kompleksowe informacje o dofinansowaniach do inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną w ramach Poddziałania 3.2.1 w tym m.in.: zasady pozyskiwania wsparcia, zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów.

Zaplanowane spotkania odbędą się w: Rybniku, 10 marca 2011 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31 w godzinach od 10.00 do 14.00, (I piętro sala nr 200) oraz Bielsku-Białej, 17 marca 2011 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 w godzinach od 10.00 do 14.00, (I piętro sala nr 122). Informacje na temat kolejnych seminariów (w Częstochowie oraz Chorzowie) będą sukcesywnie umieszczane na stronie www.scp-slask.pl. Spotkania mają charakter nieodpłatny. Tematyka spotkań w Rybniku oraz Bielsku – Białej jest identyczna.

W celu wzięcia udziału w wybranym spotkaniu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres zgloszenia@scp-slask.pl lub faxem pod numer (32) 743 91 61. Zgłoszenia na spotkanie w Rybniku przyjmowane będą do 9 marca do godziny 12.00. Zgłoszenia na spotkanie w Bielsku – Białej przyjmowane będą do 16 marca do godziny 12.00 Aplikacje będą potwierdzane drogą mailową. Z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Jednocześnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komórką ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Jolanta Kubica i Adriana Witkowska-Konieczny tel. (32) 743 91 65, (32) 743 91 67.

źródło: scp-slask.pl