Czcionki:
Kontrast:

Warsztaty strategiczne – Biznes, Nauka

Dodano: 29.09.2021

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE  DOTYCZĄCE ROZWOJU SUBREGIONU ZACHODNIEGO

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na  warsztaty strategiczne, które stanowią pierwszy etap prac nad dokumentem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Ich celem będzie wyznaczenie kierunków działań i celów rozwojowych Subregionu Zachodniego zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia spójności społecznej oraz pożądanych kierunków rozwoju gospodarczego.

Warsztaty strategiczne poprowadzą dr. Krzysztof Wrana oraz dr. Mariusz Raczek, przedstawiciele Wykonawcy – Fundacji Kreatywny Śląsk z Rudy Śląskiej. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas warsztatów zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii, co pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy. Państwa doświadczenie zawodowe jest kluczowym elementem stworzenia wartościowego programu rozwoju, który będzie odpowiadał potrzebom społeczności regionu.

Warsztaty odbędą się w dniu 8 października br. w godz. od 9.00 do 14.00 w sali 3.4 (II piętro) przy ul. Rudzkiej 13 C w Rybniku. Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku pytań proszę kontaktować się z pracownikiem Biura Związku Panem Pawłem Tułodzieckim. email- p.tulodziecki@subregion.pl. tel. 324222446.

Warsztaty strategiczne - Biznes, Nauka

Warsztaty dotyczące Strategii Subregionu Zachodniego

Termin: 8.10.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00 

Warsztaty poprowadzą: dr. Krzysztof Wrana oraz dr. Mariusz Raczek z Fundacji Kreatywny Śląsk

Powered by Tech Banker