Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Fundusz alimentacyjny 2021 – aktualne problemy i wchodzące w życie zmiany

Dodano: 14.06.2021
Rodzina

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Fundusz alimentacyjny 2021 – aktualne problemy i wchodzące w życie zmiany”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST realizujące ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Program szkolenia:

 1. Omówienie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
 2. Postępowanie w sprawie ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zasady nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 3. Sposób liczenia dochodu w świetle kolejnych zmian ustawy oraz stanowiska sądów administracyjnych.
 4. Zasady zmiany wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów art. 29 ustawy.
 5. Instytucja wstrzymania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 6. Postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz konsekwencje wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań. Wadliwość postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
 7. Prawidłowe stosowanie trybów administracyjnych służących do zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej orzekającej o przyznaniu świadczenia – kiedy można zastosować tryb z art. 155 k.p.a. a kiedy przyznać pierwszeństwo trybom szczególnym wynikającym z art. 24 ustawy.
 8. Tryb postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia skutkującego uznaniem, że dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym.
 9. Analiza poprawności konstrukcji decyzji administracyjnych na przykładach.
 10. Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu w.w. postępowań oraz ich konsekwencje prawne
 11. Stosowanie ulg na gruncie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 12. Postępowanie w sprawie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 28 czerwca 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Fundusz alimentacyjny 2021 - aktualne problemy i wchodzące w życie zmiany

Fundusz alimentacyjny 2021 - aktualne problemy i wchodzące w życie zmiany

Termin: 30.06.2021 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-14:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker