Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Postępowanie administracyjne w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych 2023”

Dodano: 19.09.2023

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Postępowanie administracyjne w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych 2023” które odbędzie się w dniu 9 października 2023 r. w godzinach 9:30 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Sposoby doręczeń przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego w związku z regulacją ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:
 3. Sposoby doręczeń. Zasada oficjalności doręczeń,
 4. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną,
 5. Ustalenie dnia doręczenia korespondencji,
 6. Odbiorcy pism.
 7. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 8. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej – czyli kalendarium wejścia w życie przepisów o doręczeniach elektronicznych, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
 9. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego.
 10. Zasady liczenia terminów załatwienia sprawy po zmianach. Skutki doręczeń e-korespondencji.
 11. Wezwanie w świetle zmian. Wszczęcie postępowania w sprawie po nowelizacji.
 12. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń. Przepisy przejściowe i dostosowujące.
 13. Panel dyskusyjny – analiza bieżących problemów

Trener:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 6 października 2023 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

 

Webinarium „Postępowanie administracyjne w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych 2023”

Termin: 09.10.2023 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-13:00

Powered by Tech Banker