Czcionki:
Kontrast:

Wiecej pieniędzy na PRS w kolejnym okresie programowania?

Dodano: 21.03.2011
Wiecej pieniędzy na PRS w kolejnym okresie programowania?

Podczas piątkowego spotkania Walnego Zgromadzenia w Raciborskim RCK gościliśmy między innymi Członka Zarządu Województwa Śląskiego Panią Aleksandrę Banasiak w zastępstwie Marszałka Woj. Śląskiego Adama Matusiewicza, która odczytała list skierowany przez Marszałka na ręce Przewodniczącego Związku Damiana Mrowca. W liście jest mowa między innymi o sprawnej absorpcji środków unijnych i pozycji lidera jakim jest Związek Subregionu Zachodniego wraz z tworzącymi go samorządami.

Pani Marszałek podczas obrad Walnego stwierdziła, że w przygotowaniach do kolejnego okresu programowania Zarząd Województwa będzie rozważał zarówno zwiększenie roli Programów Rozwoju Subregionów jak i konieczność sformalizowania współpracy pozostałych samorządów woj. śląskiego przy podziale środków na lata 2014-2020, na wzór naszego regionu.