Czcionki:
Kontrast:

Wirtualne wycieczki rowerowe

Dodano: 16.09.2009

Kontynuując promocję subregionalnego produktu turystycznego, przygotowaliśmy multimedialne wydawnictwo pn. „Wirtualne wycieczki rowerowe”.Zamieszczone w prezentacji 40 zdjęć panoramicznych pozwala na interaktywne oglądanie wybranych atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego. Zdjęcia panoramiczne umożliwiają rozglądanie się we wszystkich kierunkach dając wrażenie trójwymiarowej przestrzeni. Każde obserwowane miejsce można „podglądać” prowadząc za pomocą myszki wirtualną kamerę do góry lub do dołu czy też przybliżając lub oddalając wybrany detal.Przygotowując wydawnictwo zwróciliśmy uwagę na logo naszego regionu, który tworzą cztery kolory. Każdemu z nich przypisaliśmy jeden rodzaj atrakcji turystycznych opisanych w przewodniku. Kolorem żółtym oznaczyliśmy turystykę sakralną i pielgrzymkową, zielonym ukazującą piękno przyrody, niebieskim dziedzictwo kulturowe, zaś czarnym zabytki techniki.Wydawnictwo zrealizowane w ramach projektu „tymRazem Śląskie! Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Śląską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związek Gmin Jurajskich, Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.