Czcionki:
Kontrast:

Zamówienia publiczne w projektach UE

Dodano: 10.12.2019
uczestnicy szkolenia

Na szkolenie 10 grudnia br., które odbyło się w auli rybnickiego kampusu przybyło ok. 60 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podniesienia kwalifikacji z podatków 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie odbyło się  na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego  / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Prezentacja ze spotkania dotycząca omawianych zagadnień jest dostępna poniżej.

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi z ankiet.

Pytanie 1. Czy należy szacować usługi projektowe (3 umowy na różnych budynkach, umowy przygotowane w tym samym czasie i z tym samym wykonawcą, razem dają wartość powyżej 30 tys. euro)?

Za mało danych, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co to są za projekty. Generalnie podtrzymuję to co powiedziałem, że co do zasady usług projektowych się nie sumuje. Jednak, jeżeli to projekty do siebie podobne np. 3 projekty remontu dachów na różnych budynkach, to w takim przypadku uznałbym, że przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w zakresie takich samych robót, a wartość tych usług się sumuje. Jeżeli to będą różne projekty np. jeden projekt dotyczy remontu dachu, drugi termomodernizacji a trzeci np. przebudowy budynku, to takich projektów bym nie sumował. W takim przypadku byłyby to 3 różne zamówienia.

Pytanie 2. Kiedy wezwać wykonawców do przysłania dokumentów na potwierdzenie czy oferowane przedmioty spełniają warunki w OPZ przy procedurze odwróconej? czy przed wstępną oceną ofert, czy później od wstępnie wybranej jako najkorzystniejsza oferta?

Obecnie budzi to wątpliwości i funkcjonują dwie “szkoły” w tym zakresie. Wg jednych, dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą, według innych, do których również ja się zaliczam, dokumenty te składa wyłącznie podmiot, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2. Przepisy nie są jednoznaczne, niemniej stoję na stanowisku, że w obecnym ich brzmieniu bardziej właściwe wydaje się drugie stanowisko. I jeszcze jedno, nowa ustawa Pzp wreszcie to porządkuje. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty te będą składać wraz z ofertą wszyscy wykonawcy.

Opracował: Grzegorz Soluch (11.12.2019)

EFS kolor

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020