Czcionki:
Kontrast:

Zaproszenie do udziału w konkursie “Moje życie po wypadku”

Dodano: 26.10.2010
Zaproszenie do udziału w konkursie „Moje życie po wypadku”

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Główny Instytut Górnictwa, Fundacja Rodzin Górniczych zapraszają rodziny pracowników przedsiębiorstw górniczych, którzy zginęli lub ulegli wypadkowi ciężkiemu oraz ratowników górniczych do udziału w konkursie pod nazwą “Moje życie po wypadku” pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.Celem konkursu jest upowszechnienie modelu solidarności społecznej wśród przedsiębiorców górniczych i okołogórniczych w aspekcie zabezpieczenia socjalnego rodzin pracowników. Pokażmy jakie znaczenie ma dbałość o bezpieczeństwo pracy własne i innych oraz jakie problemy niesie z sobą śmierć pracownika dla jego rodziny. Na państwa wspomnienia organizatorzy czekają do 31 grudnia 2010 roku. Laureaci otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Konkursu oraz na stronie Projektu www.bezpiecznapraca-bezpiecznarodzina.pl.Konkurs realizowany jest w ramach projektu “BEZPIECZNA PRACA BEZPIECZNA RODZINA. Promocja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.