Czcionki:
Kontrast:

Zarząd i Zgromadzenie Ogólne Związku w Łukowie Śląskim

Dodano: 01.09.2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. na zaproszenie Pana Damiana Mrowca, Starosty Powiatu Rybnickiego w Dworze w Łukowie Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego brało udział 24 delegatów – starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu. Obecni na spotkaniu dyskutowali m.in. o składkach członkowskich na 2024 rok, zmianie planu finansowego na 2023 rok oraz sprawach bieżących dotyczących realizacji projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, promocji i turystyki związanej z Krainą Górnej Odry, działalności grup roboczych oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W dalszej części swoją prezentację przedstawił Pan Maciej Wójcik, przedstawiciel firmy Startsoft Sp. z o.o., który omówił aplikację pod nazwą STARTEDU, która służy do rozliczenia żywienia zbiorowego w placówkach edukacyjnych.

Podczas posiedzenia podpisano również porozumienie o współpracy Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rybniku, który reprezentował ppłk Andrzej Kuc, Szef WCR oraz mjr Paweł Kostka. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wzajemne wsparcie najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Związek i Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku. Partnerzy podejmą się współpracy promocyjnej w obszarze subregionu, którego zasięgiem obejmuje zarówno Związek, jak i WCR. Celem porozumienia jest wymiana wiedzy i doświadczeń, natomiast jego rolą jest tworzenie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych, poprzez pozyskiwanie partnerów do działalności na rzecz obronności państwa, wykorzystanie zdolności partnerów społecznych do realizacji inicjatyw obu partnerów  oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy obronnej ważnej dla bezpieczeństwa państwa.  Połączenie kompetencji obu partnerów poszerzy możliwości ich działania i sprzyjać będzie rozwojowi oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku stron porozumienia.