Czcionki:
Kontrast:

Zasady aplikowania o środki FESL w ramach Działań: 6.8 Upskilling pathways i 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE

Dodano: 04.03.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjnie dotyczące zasad aplikowania o środki FESL w ramach Działań: 6.8 Upskilling pathways i 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE.

Termin i godziny

12 marca 2024 r. (wtorek)
godziny: 10:00-12:30

Miejsce

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik

sala 3.4 (II piętro)

Program

  • Omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowych,
  • Przedstawienie dobrych praktyk dot. LOWE,
  • Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy podmioty zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach działań: 6.8 Upskilling pathways i 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy
i Edukacji – LOWE.

Zasady rekrutacji

Rejestracja do udziału w spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  • Formularze będą przyjmowane do 11 marca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 10:00.
  • Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  • Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

WAŻNE! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji spotkania, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: szkolenia.efs@wup-katowice.pl.