Czcionki:
Kontrast:

Zostaw 1% w Regionie

Dodano: 26.01.2011
Zostaw 1% w Regionie

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za rok 2010 wzorem lat ubiegłych zapraszamy do włączenia się w kampanie zachęcającą do pozostawienia 1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym posiadającym statut OPP, działającym na obszarze naszego Subregionu.

Poniżej znajduję się aktualne zestawienie organizacji pożytku publicznego, sporządzone w oparciu o zestawienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2011 r.