Czcionki:
Kontrast:

Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze – IW Interreg III A Mikroprojekty

Tytuł projektu – „Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze” – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska, Fundusz Mikroprojektów, 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Cele projektu – Projekt miał na celu przezwyciężenie barier rozwojowych wynikających z braku kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami pogranicza. W ramach jego zadań: zorganizowano dwukrotnie fora gospodarcze (w Radlinie i Wodzisławiu Śląskim), wydano dwa foldery informacyjne będące czesko – polskim biznesowym kompendium wiedzy oraz utworzono bazę danych zawierającą rzetelne informacje nt. możliwości nawiązania współpracy transgranicznej. Dzięki stałej współpracy Związku z Polsko – Czeską Izbą Gospodarczą i wszystkimi organizacjami zrzeszającymi przedsiebiorców i rzemieslników z terenu podregionu rybnicko – jastrzębskiego udało się uzyskać dużą frekwencję wśród adresatów. Realizacja tego projektu umożliwiła zapoczątkowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami czeskimi i polskimi oraz ich organizacjami.

Wielkość grupy docelowej – Grupą docelową byli przedsiębiorcy oraz mieszkańcy (około 2000 osób) podregionu rybnicko – jastrzębskiego i Kraju Morawsko – Śląskiego. Wartość projektu – 28 968,63 zł. Okres realizacji – 01.06.2006 – 31.05.2007

Uwaga poniższe dokumenty opisują stan prawny na lata realizacji projektu 2006, 2007. Informacje tutaj zawarte mogły ulec zmianie.

interreg