Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych

Dodano: 25.11.2016
Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych

We wtorek 22 listopada br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie informacyjne pn. Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym organizuje spotkania informacyjne  związane z konkursami ogłoszonymi w ramach poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – RIT Subregion Zachodni. Spotkanie dotyczyło konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 którego nabór trwa w terminie od 2016-09-30 do 2017-05-30.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami które były omawiane podczas spotkania informacyjnego (materiały znajdują się pod galerią zdjęć).

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze Europejskie