Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.1 Projekt “Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Modernizacja hali widowiskowo – sportowej w Rybniku – Boguszowicach
Koszt całkowity: 4 764 643,99 zł
Kwota wnioskowana: 3 999 153,98 zł (83,85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31sieprnia 2011 r.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej hali widowiskowo  – sportowej w Rybniku – Boguszowicach. Projekt przewiduje w szczególności dostosowanie istniejących pomieszczeń hali do panujących obecnie standardów dla tego typu obiektów, w tym częściowe dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych prac zaplanowano również termomodernizacje budynku hali obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację przeszklonej fasady od strony wejścia głównego od przeszkleń na szczytowych ścianach hali sportowej oraz wymianę istniejącej obudowy konstrukcji stalowej hali.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej hali widowiskowo – sportowej w Rybniku celem podniesienia standardu technicznego obiektu, dostosowania go do współczesnych wymogów dotyczących obiektów sportowych, na których są rozgrywane imprezy masowe oraz częściowego dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:
1. Prace wykonane w 2007 roku tj. Wymianę podłoża boiska i remont sanitariatów
2. Prace wykonane w latach 2009 – 2010
– Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
– Docieplenie budynku
– Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– Likwidację przeszklonej fasady od strony wejścia głównego oraz przeszkleń na szczytowych ścianach sali sportowej
– Wymianę istniejącej obudowy konstrukcji stalowej hali
– Wykonanie nowych pomieszczeń w miejscu istniejących
– Częściowe wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, w tym instalacji przeciwpożarowej na całym obiekcie
– Instalację okablowania na potrzeby nagłośnienia w hali głównej
3. Prace wykończeniowe – wykonanie elewacji, nowych posadzek, gładzi gipsowych z malowaniem, wykonanie sufitów podwieszonych
W związku z planowaną przebudową przewiduje się częściowe wykonanie następujących instalacji wewnętrznych:
– Instalacje elektryczne i odgromowe
– Instalacje słaboprądowe
– Instalacja wentylacji i klimatyzacji
– Instalacja wodno – kanalizacyjna
– Instalacja CO

Wybór technologii jest wypadkową tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań budowlanych, obowiązujących przepisów, wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami, zaleceń instytucji odpowiedzialnych za poszczególne sieci i zaleceń projektanta generalnego
Analiza techniczna wykazała, że zaproponowane jest wykonalne pod względem technicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, optymalne pod względem realizacji celów projektu przy zakładanych środkach finansowych oraz zaspokojenia potrzeb użytkowników, przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, efektywne pod względem energetycznym, najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną obiektu po przebudowie i oddaniu go do użytku. Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich.

Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie wskaźników produktu:
– Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów – 1
– Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów – 2548,8 m2

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Aktualności

10.12.2009 Boguszowicka hala modernizuje się

18.09.2010 Na hali już grają

Przetargi

11.02.2009 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku – Boguszowicach (etap I)

20.08.2009 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku – Boguszowicach (etap II).

08.12.2009 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku – Boguszowicach (etap I) – roboty dodatkowe.

08.01.2010 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku – Boguszowicach (etap III).

28.05.2010 Hala widowiskowo-sportowa w dz. Boguszowice; dokończenie modernizacji pomieszczeń.